Beseda o J. Africe

KDY? 29.10.2014

KDE? Společenský sál (v suterénu) Městské knihovny Antonína Marka Turnov, ul. Jeronýmova 517

Chcete si rozšířit své znalosti angličtiny? Nejlepší to je asi v cizím prostředí. K tomu se před časem také odhodlal i pan David Čančík.
Přijďte si poslechnout zkušenosti s učením se za hranicemi vlasti, s cestováním po Africe, …