Zamyšlení 18.2.2017 – Chris

ZDE

Píseň jeho manželky (český text písně viz níže)

 

Pane, přicházím k Tobě se vyznat.
Klečím před Tebou, na kolenou nacházím pokoj, který potřebuji.
Bez Tebe jsem ztracená.
Ty jsi ten, který vede a utváří mé srdce.
Pane, potřebuji Tě, každou hodinu.
Ty jsi můj ochránce, můj spravedlivý, Otče Tebe potřebuji.
Tak jak je hřích hluboký, tak moc potřebuji Tvoji milost.
Tam kde je milost, tam jsi Ty.
A tam kde jsi Ty, tam já nacházím svobodu, skrze svatost Ježíše Krista.
Když přichází pokušení, pomoz mi ať žiji pro Tvoji slávu.
Vím, že se mohu o Tebe opřít, protože Ty jsi má stálá naděje.